225,00 

LOS OVADOS 200 SE to insektycyd w formie zawiesino – emulsji (SE) o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.

Zgodnie z klasyfikacją IRAC substancja czynna acetamipryd zaliczana jest do grupy 4A.

Zawartość substancji czynnej:
acetamipryd (związek z grupy neonikotynoidów) – 200 g/l (18,80%)

43 w magazynie

SKU: 013-1960 Kategorie: ,

Opis

Ziemniak
Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 – 0,15 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać w momencie składania jaj i masowego wylęgu larw, od fazy zakrycia 50% międzyrzędzi do fazy pełni kwitnienia (50% kwiatów na pierwszym kwiatostanie jest otwarte) (BBCH 35-65). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego występowania szkodnika.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Rzepak ozimy
Gnatarz rzepakowiec, mszyca kapuściana, pchełka rzepakowa, śmietka kapuściana.

Środek stosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent+ lub Silitop w następujących dawkach –
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Los Ovados 200 SE 0,25 l/ha + Asystent+/ Silitop 0,1 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować jesienią, zabieg wykonać w momencie nalotu szkodnika na plantację lub z chwilą pojawienia się szkodnika, zgodnie z sygnalizacją,  od początku fazy rozwoju liści (liścienie całkowicie rozwinięte) do fazy siódmego liścia (BBCH 10-17).
Liczba zabiegów: 1.

Uwaga:
Środek w zastosowaniu jesiennym w rzepaku ozimym wykazuje średni poziom zwalczania pchełki rzepakowej, śmietki kapuścianej i gnatarza rzepakowca.

Słodyszek rzepakowy

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 – 0,25 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować w momencie nalotu szkodnika na plantację, zgodnie z sygnalizacją, od fazy zwartego kwiatostanu (widoczne pojedyncze, zamknięte pąki kwiatowe na głównym kwiatostanie) do fazy pełni kwitnienia rzepaku (BBCH 55-65). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację.
Liczba zabiegów: 1.

Chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 – 0,25 l/ha.
Termin stosowania: środek zastosować w fazie kwitnienia, od momentu, gdy otwartych jest 20% kwiatów na głównym kwiatostanie do końca fazy kwitnienia (BBCH 62-69). Wyższą z zalecanych dawek stosować  w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację.
Liczba zabiegów: 1.

Chowacz czterozębny

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,25 l/ha.
Termin stosowania: środek zastosować od fazy zwartego kwiatostanu (widoczne pojedyncze, zamknięte pąki kwiatowe na głównym kwiatostanie) do końcowej fazy kwitnienia (BBCH 55-67). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację.
Liczba zabiegów: 1.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (jeden zabieg jesienią lub jeden zabieg wiosną).

Jabłoń
Mszyce

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha.
Termin stosowania: środek zastosować w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc. Zabieg wykonać od końca fazy kwitnienia do początku zawiązywania owoców, gdy owoce osiągają wielkość do 10 mm (BBCH 69-71).
Liczba zabiegów: 1.

Owocówka jabłkóweczka

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować na początku lotu motyli i masowego składania jaj, od końca fazy kwitnienia, do fazy gdy średnica owoców dochodzi do 40 mm, owoc podnosi się (BBCH 69-74).
Liczba zabiegów: 1-2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 30 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Pszenica ozima
Mszyce

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Środek można też zamiennie zastosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent+ w następujących dawkach:
Los Ovados 200 SE 0,2 l/ha + Asystent+ 0,1 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować jesienią, zabieg wykonać w momencie nalotu szkodnika na plantację lub z chwilą pojawienia się szkodnika, od fazy trzeciego liścia do początkowej fazy krzewienia (widoczne pierwsze rozkrzewienie) (BBCH 13-21).
Liczba zabiegów: 1.

Mszyca zbożowa, skrzypionka zbożowa

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Środek można też zamiennie zastosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent+ w następujących dawkach:
Los Ovados 200 SE 0,2 l/ha + Asystent+ 0,1 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować wiosną, zabieg wykonać w momencie nalotu szkodnika na plantację lub z chwilą pojawienia się szkodnika, zgodnie z sygnalizacją,  od początku fazy kłoszenia do fazy dojrzałości poźnomlecznej ziarniaków (BBCH 51-77).
Liczba zabiegów: 1.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (jeden zabieg jesienią lub jeden zabieg wiosną).

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin
stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Rzepak jary
Chowacz podobnik, chowacz czterozębny, pryszczarek kapustnik, słodyszek rzepakowy, gnatarz rzepakowiec, mszyce.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 – 0,25 l/ha.
Termin stosowania: środek zastosować zgodnie z sygnalizacją, od początku fazy wzrostu pędu głównego (początek wydłużania łodygi) do fazy, gdy 20% łuszczyn osiągnęło ostateczną wielkość (BBCH 30-72).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Żyto jare
Mszyce, skrzypionki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Środek można też zamiennie zastosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent+ w następujących dawkach:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha + Asystent+ 0,1 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować wiosną, opryskiwać w momencie nalotu szkodnika na plantację od początku kłoszenia do fazy dojrzałości mlecznej ziarna  (BBCH 51 – 77).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Groch zwyczajny siewny, groch zwyczajny pastewny
Strąkowiec grochowy, śmietka glebowa, śmietka kiełkówka, wciornastek grochowiec, wciorniastek tytoniowiec, mszyce

Bób, bobik, soczewica
Śmietka glebowa, śmietka kiełkówka, strąkowiec bobowy, mszyce

Fasola
Śmietka glebowa, śmietka kiełkówka, wciornastek grochowiec, wciorniastek tytoniowiec,  strąkowiec fasolowy, zmieniki, mszyce

Łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty
Oprzędziki, mszyce, wciornastki, zmienik lucernowiec, pachówka strąkóweczka

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Termin stosowania:

 • groch zwyczajny siewny, groch zwyczajny pastewny – środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy rozwinięcia wszystkich liści do fazy widocznych 9 lub więcej międzywęźli (BBCH 20 – 39) lub od fazy gdy widoczne są pierwsze płatki, a wiele pojedynczych pąków kwiatowych jest nadal zamkniętych do fazy gdy wszystkie strąki są suche i brązowe o typowym zabarwieniu a nasiona suche i twarde (sucha dojrzałość) (BBCH 50 – 89);
 • bób – środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy braku pędów bocznych do fazy widocznych 9 lub więcej międzywęźli (BBCH 20 – 39) lub od fazy początku rozwoju kwiatostanu do fazy gdy prawie wszystkie strąki ciemne (BBCH 50 – 89);
 • soczewica – środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy braku pędów bocznych do fazy widocznych 9 lub więcej międzywęźli (BBCH 20 – 39) lub od fazy gdy widoczne są pierwsze płatki, a wiele pojedynczych pąków kwiatowych jest nadal zamkniętych do fazy gdy prawie wszystkie strąki ciemne a nasiona suche i twarde (BBCH 50 – 89);
 • bobik – środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy braku pędów bocznych do fazy widocznych 9 lub więcej międzywęźli (BBCH 20 – 39) lub od fazy gdy widoczne są pierwsze płatki, a wiele pojedynczych pąków kwiatowych jest nadal zamkniętych do fazy gdy prawie wszystkie strąki ciemne a nasiona suche i twarde (BBCH 50 – 89);
 • fasola – środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od początkowej fazy rozwoju pędów bocznych do fazy widocznych 9 lub więcej międzywęźli (BBCH 20 – 39) lub od fazy gdy widoczne są pierwsze płatki, a wiele pojedynczych pąków kwiatowych jest nadal zamkniętych do fazy gdy strąki są dojrzałe (nasiona twarde) (BBCH 50 – 89);
 • łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty – środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od początku fazy rozwoju rozety do końca fazy rozwoju (wydłużenia) pędu (BBCH 20 – 39) lub od początku fazy rozwoju kwiatostanu do fazy gdy 75% strąków osiągnęło typową długość (BBCH 50 – 79).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 Wiśnia, czereśnia
Nasionnica trześniówka, mszyce

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha.
Termin stosowania: BBCH 79-81:

 • nasionnica trześniówka – środek zastosować w momencie licznego pojawu muchówek i masowego składania jaj. Zabieg wykonywać od momentu, gdy owoc osiągnie 90% typowej wielkości do początku dojrzewania, wybarwiania się owoców;
 • mszyce – środek zastosować w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc. Zabieg wykonywać od momentu, gdy owoc osiągnie 90% typowej wielkości do początku dojrzewania, wybarwiania się owoców.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Grusza
Mszyca jabłoniowa, mszyca jabłoniowo-babkowa

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 – 0,2 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować zgodnie z sygnalizacją, w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc, od fazy końca kwitnienia do fazy dojrzałości owoców do zbioru (BBCH 69 – 87).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 30 dni.

Śliwa
Mszyce, owocnice śliwowe, owocówka śliwkóweczka, misecznik śliwowy.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 – 0,2 l/ha.
Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją, od fazy końca kwitnienia do dojrzałości konsumpcyjnej owoców (BBCH 69 – 89).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 30 dni.

Grusza azjatycka
Mszyca jabłoniowa, mszyca jabłoniowo-babkowa

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125-0,2 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od fazy końca kwitnienia do fazy, w której owoce osiągają dojrzałość do zbioru (BBCH 69 – 87).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 30 dni.

Dzika jabłoń
Mszyca jabłoniowa, mszyca jabłoniowo-babkowa, mszyce, owocówka jabłkóweczka

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od fazy końca kwitnienia do fazy, w której owoce osiągają wielkość do 40mm BBCH (69 – 74).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 30-40 dni.

Nieszpułka zwyczajna, pigwa pospolita
Mszyce

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od fazy końca kwitnienia do fazy, w której owoce osiągają wielkość do 40mm (BBCH 69 – 74).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 30-40 dni.

Winorośl
Zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, mszyce, ogrodnica niszczylistka

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Środek można też zamiennie zastosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent+ w następujących dawkach:
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
Los Ovados 200 SE 0,2 l/ha + Asystent+ 0,2 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od początku fazy rozwoju kwiatostanu do pełni fazy kwitnienia gdy przynajmniej – 50% kołpaczków opadło (BBCH 51 – 65).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym 1.

Malina, jeżyna, malinojeżyna
Zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, mszyce, krzywik maliniaczek, kwieciak malinowiec, kistnik malinowiec, pryszczarek namalinek łodygowy

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Środek można też zamiennie zastosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent+ w następujących dawkach:
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
Los Ovados 200 SE 0,2 l/ha + Asystent+ 0,2 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od fazy gdy pąki kwiatowe zamknięte w jasnobrązowych łuskach  do fazy pełni kwitnienia gdy przynajmniej 50% kwiatów rozwiniętych, opadają pierwsze płatki (BBCH 51 – 65).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym dla jeżyny i malinojeżyny: 1.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym maliny uwzględniająca zastosowanie środka z dalszej części etykiety: 1.

Borówka wysoka
Zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, mszyce, ogrodnica niszczylistka, pryszczarek borówkowiec

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Środek można też zamiennie zastosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent+ w następujących dawkach:
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
Los Ovados 200 SE 0,15 l/ha + Asystent+ 0,2 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od fazy gdy pąki kwiatowe zamknięte w jasnobrązowych łuskach do końca fazy kwitnienia gdy wszystkie płatki opadły (BBCH 51 – 69).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym 1.

Porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała
Zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście,  mszyce, krzywik porzeczkowiaczek, pryszczarek porzeczkowiak liściowy, owocnica porzeczkowa, przeziernik porzeczkowiec

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Środek można też zamiennie zastosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent+ w następujących dawkach:
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
Los Ovados 200 SE 0,2 l/ha + Asystent+ 0,2 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od fazy gdy pąki kwiatowe zamknięte w jasnobrązowych łuskach do końca fazy kwitnienia gdy wszystkie płatki opadły (BBCH 51 – 69).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym 1.

Agrest, porzeczkoagrest
Zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, mszyce przeziernik porzeczkowiec

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Środek można też zamiennie zastosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent+ w następujących dawkach:
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
Los Ovados 200 SE 0,2 l/ha + Asystent+ 0,2 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od fazy gdy pąki kwiatowe zamknięte w jasnobrązowych łuskach do końca fazy kwitnienia gdy wszystkie płatki opadły (BBCH 51 – 69).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym 1.

Truskawka, poziomka
Mszyca truskawkowa, kwieciak malinowiec, zmieniki, ogrodnica niszczylistka, zwójka poziomeczka, zwójka truskaweczka

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Środek można też zamiennie zastosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent+ w następujących dawkach:
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
Los Ovados 200 SE 0,15 l/ha + Asystent+ 0,2 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od początku rozwoju kwiatostanu do końca fazy kwitnienia (BBCH 51 – 69).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym poziomki: 1.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym truskawki uwzględniająca zastosowanie środka z dalszej części etykiety: 1.

Truskawka
Opuchlaki

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Termin stosowania: Zabieg wykonywać po zbiorze owoców opryskując rośliny i glebę pod nimi (BBCH > 89).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym truskawki uwzgledniająca zastosowanie środka z wcześniejszej części etykiety: 1.

Aronia, róża uprawiana na jadalne owoce, morwa, głóg, bez czarny, żurawina
Opuchlak lucernowiec, opuchlak truskawkowiec, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, mszyce, ogrodnica niszczylistka, wciornastek różówek, owocówka żurawineczka

Aronia, róża na jadalne owoce, morwa, głóg, bez czarny
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Środek można też zamiennie zastosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent+ w następujących dawkach:
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
Los Ovados 200 SE 0,2 l/ha + Asystent+ 0,2 l/ha.

żurawina
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Środek można też zamiennie zastosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent+ w następujących dawkach:
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
Los Ovados 200 SE 0,15 l/ha + Asystent+ 0,2 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od fazy gdy pąki kwiatowe zamknięte do końca fazy kwitnienia gdy wszystkie płatki opadły (BBCH 51 – 69).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym 1.

Malina
Przyziernik  malinowiec

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Termin stosowania: Zabieg wykonywać po zbiorze owoców opryskując rośliny i glebę pod nimi  (BBCH > 89).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym maliny uwzględniająca zastosowanie środka z wcześniejszej części etykiety: 1.

Orzech włoski
Mszyce

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Termin stosowania: środek zastosować zgodnie z sygnalizacją: od końca fazy kwitnienia (BBCH≥69).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 30 dni.

Leszczyna (orzech laskowy)
Mszyce, słonkowiec orzechowiec, dłużynka leszczynówka, misecznik śliwowy, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście.

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Termin stosowania: środek zastosować zgodnie z sygnalizacją: od końca fazy kwitnienia (BBCH≥69).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 30 dni.

Tytoń
Wciornastek tytoniowiec, mszyce

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją od początku rozwoju pędów bocznych na głównym pędzie do dojrzałości 50% nasion (BBCH 20 – 85).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 20 – 30 dni.

Len uprawiany na włókno
Mszyce, pchełka lnowa, pchełka lnowa długostopka

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12-0,25 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od fazy wykształcenia 50% pąków kwiatowych do fazy końca kwitnienia (BBCH 55 – 69).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Konopie uprawiane na włókno
Mszyce

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12-0,25 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od fazy wykształcenia 50% pąków kwiatowych do fazy końca kwitnienia (BBCH 55 – 69).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Cebula, czosnek, szalotka
Chowacz szczypiorak, młode gąsienice wgryzki szczypiorki, wciornastki, śmietka kiełkówka, śmietka glebowa, śmietka cebulanka, mszyce

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Środek można też zamiennie zastosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent+ w następujących dawkach:
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
Los Ovados 200 SE 0,2 l/ha + Asystent+ 0,2 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od początkowej fazy rozwoju liści, nie później niż do momentu osiągnięcia połowy docelowej masy warzyw (BBCH 10 – 39).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym 1.

Kapusta głowiasta biała
Pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec, wciornastki, śmietka kapuściana, mszyce

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Środek można też zamiennie zastosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent+ w następujących dawkach:
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
Los Ovados 200 SE 0,2 l/ha + Asystent+ 0,2 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od końcowej fazy rozwoju liści do momentu kiedy zaczynają tworzyć się główki (BBCH 20 – 39).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Burak cukrowy, burak pastewny
Szarek komośnik

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od fazy 2 liści do fazy 9 liści (BBCH 12 – 19).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Burak ćwikłowy
Pchełka burakowa, drobnica burakowa, mszyce

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od fazy 2 liści do fazy 9 liści (BBCH 12 – 19).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Seler korzeniowy
Gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, błyszczki jarzynówki, tantnisia krzyżowiaczka, piętnówki kapustnicy i inne gąsienice uszkadzające liście, liściolubka selerowa, połyśnica marchwianka, zmieniki, światłówka naziemnica, bawełnówka egipska, mszyce

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od fazy 2 liści do fazy 9 liści (BBCH 12 – 19).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Chrzan pospolity
Gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, błyszczki jarzynówki, tantnisia krzyżowiaczka, piętnówki kapustnicy i inne gąsienicę uszkadzające liście, pchełka chrzanowa, pchełka smużkowana, pchełka falistosmuga, pchełka czarna, pchełka czarnonoga oraz inne pchełki, mszyce

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od fazy 2 liści do fazy 9 liści (BBCH 12 – 19).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Brukiew, rzepa
Gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, błyszczki jarzynówki, tantnisia krzyżowiaczka, piętnówki kapustnicy i inne gąsienice uszkadzające liście, pchełki, mszyce

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od fazy 2 liści do fazy 9 liści (BBCH 12 – 19).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Cykoria korzeniowa
Gąsienice błyszczki jarzynówki, piętnówki kapustnicy i inne gąsienice uszkadzające liście, mszyce

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od fazy 2 liści do fazy 9 liści (BBCH 12 – 19).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Pomidor, papryka, oberżyna uprawiane w szklarni
Środek dopuszczony do stosowania wyłącznie w szklarniach o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża.
Mączlik szklarniowy, wciornastek tytoniowiec, wciornastek zachodni, miniarki, mszyce, zmieniki, pchełki.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
0,3 l/ha – jednokrotne stosowanie w sezonie;
0,2 l/ha – dwukrotne stosowanie w sezonie.
Zalecana dawka dla jednokrotnego zastosowania: 0,24 – 0,3 l/ha.
Zalecana dawka dla dwukrotnego zastosowania: 0,12 – 0,2 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować zgodnie z sygnalizacją, od fazy pierwszego liścia do pełnego wybarwienia owoców (BBCH 11 – 89).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 20 dni.

Rośliny szkółkarskie ozdobne, rośliny szkółkarskie leśne, odnowienia, zalesienia oraz plantacje nasienne drzew leśnych
Mszyce, skoczogonki, krobik modrzewiowiec.

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować zgodnie z sygnalizacją, od fazy rozwinięcia pierwszego liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 11 – 69).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 30 dni.

Wierzba energetyczna, wierzba purpurowa (wiklina)
Mszyce, rynnica topolowa i wierzbowa, jątrewka pospolita i wiklinówka, niekreślanka wierzbówka, pryszczarki.

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować zgodnie z sygnalizacją od końca fazy kwitnienia (BBCH≥69).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 30 dni.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • rzepak ozimy, rzepak jary, łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty – 39 dni
 • pszenica ozima, żyto jare – 30 dni
 • jabłoń, wiśnia, czereśnia, orzech włoski, leszczyna, grusza, śliwa, grusza azjatycka, dzika jabłoń, nieszpułka zwyczajna, pigwa pospolita, cebula, szalotka, czosnek, kapusta głowiasta biała – 14 dni
 • groch zwyczajny jadalny, groch zwyczajny pastewny, bób, bobik, fasola, soczewica – 10 dni
 • ziemniak, borówka wysoka, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest, porzeczkoagrest, truskawka, poziomka, aronia, róża na jadalne owoce, morwa, głóg, bez czarny, żurawina – 7 dni
 • pomidor szklarniowy, papryka szklarniowa, oberżyna szklarniowa – 3 dni
 • burak cukrowy, burak pastewny, burak ćwikłowy, brukiew, chrzan pospolity, cykoria korzeniowa, rzepa, seler korzeniowy, len uprawiany na włókno, konopie uprawiane na włókno, winorośl, malina, jeżyna, malinojeżyna, truskawka BBCH ≥89, tytoń, wierzba energetyczna, wierzba purpurowa (wiklina), rośliny szkółkarskie ozdobne oraz rośliny szkółkarskie leśne, odnowienia, zalesienia oraz plantacje nasienne drzew leśnych – niewymagany.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie stosować zielonych części roślin w celach paszowych.

 1. Środek zawiera substancję czynną acetamipryd – związek z grupy pochodnych neonikotynoidów (insektycydy współdziałające z nikotynowymi receptorami acetylocholiny (Ach) – grupa IRAC 4A). Celem zminimalizowania ryzyka uodpornienia się populacji zwalczanych szkodników zaleca się:
 • stosowanie środka tylko w zalecanych dawkach i terminach,
 • nie przekraczanie zalecanej liczby zabiegów środkiem w sezonie wegetacyjnym,
 • w przypadku konieczności wykonania kolejnych zabiegów zastosowanie środka zawierającego substancję czynną z innej grupy, o odmiennym mechanizmie działania.
 1. Środka nie stosować na glebach o odczynie zasadowym w uprawie rzepaku ozimego, rzepaku jarego i ziemniaka.
 2. Opryskiwanie przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie, pokrywając wszystkie części roślin cieczą użytkową.
 3. Zaleca się stosować środek w temperaturze poniżej 20°C. W wyższej temperaturze zabieg wykonać pod koniec dnia.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.