Bezpieczeństwo podczas stosowania środków ochrony roślin

Środki ochrony roślin to substancje i preparaty, z którymi z pewnością pracowała większość rolników czy sadowników. Chętnie wybierają je też zapaleni ogrodnicy oraz działkowicze, chcący zadbać o swoje rośliny. Funkcje poszczególnych środków są różne, lecz najogólniej mówiąc, mają one na celu ochronę roślin przed szkodnikami, zwalczanie szkodników oraz chwastów, a także wspomaganie wzrostu roślin lub też jego hamowanie, jeżeli nie jest on pożądany. Właściwości tego rodzaju produktów wiążą się jednak niestety z zagrożeniem dla użytkowników, a także dla środowiska w przypadku, gdy są stosowane nieprawidłowo. Koniecznie zapoznaj się zatem przed użyciem z zasadami bezpieczeństwa stosowania środków ochrony roślin!

 

Środki ochrony roślin – zagrożenia

Zasady bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin określa Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin. Substancje te w dużej części zaliczane są do środków toksycznych. Ich szkodliwość wynika ze składu i funkcji, jaką pełnią. Skoro mają zwalczać np. niebezpieczne dla roślin grzyby, bakterie i inne mikroorganizmy, to ich działanie zwyczajnie nie może pozostać bez wpływu na człowieka i otoczenie. Środki ochrony roślin będą jednak niebezpieczne jedynie wówczas, gdy niewłaściwie ich użyjemy. Jakie są podstawowe zagrożenia, jeżeli nie dopilnujemy, aby zostały wykorzystane we właściwy sposób?

 

Wpływ środków ochrony roślin na człowieka

Warto podkreślić jeszcze raz – środki ochrony roślin nie są szkodliwe i niebezpieczne same w sobie. Stają się one zagrożeniem, jeżeli nie są zachowane zasady BHP podczas stosowania środków ochrony roślin. Dlaczego ich przestrzeganie ma tak duże znaczenie i jaki negatywny wpływ preparaty te mogą mieć na człowieka?

 

Zasady bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin

Jak zminimalizować wpływ środków ochrony roślin na człowieka? Oczywiście stosując się do zasad BHP. Absolutną podstawą jest przestrzeganie zaleceń producenta. Po zakupie należy zatem dokładnie zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu oraz w ulotce. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, warto też zajrzeć na stronę internetową sklepu, z którego kupiłeś dany produkt lub na stronę producenta.

Kolejny krok to właściwe przechowywanie zakupionych substancji. Przede wszystkim nie powinny znajdować się one w zasięgu dzieci i zwierząt. Nie wolno ich również transportować lub przechowywać w sąsiedztwie żywności. Najbezpieczniej będzie, jeżeli znajdziesz na środki ochrony roślin określone, szczelnie zamknięte i oznakowane miejsce. Jeżeli nie korzystasz z nich regularnie, najrozsądniej będzie po prostu nie robić nadmiernych zapasów i kupować owe preparaty w miarę bieżących potrzeb.

Podczas użytkowania należy dobrać odpowiednie środki ochrony osobistej, a więc okulary, rękawiczki i kombinezon – również zgodnie z zaleceniami producenta. Maszyny i akcesoria, jakie wykorzystujesz, muszą być sprawne – sprawdź je przed rozpoczęciem prac.

Poza tym bezwzględnie należy przestrzegać wytycznych dotyczących warunków atmosferycznych, w których dozwolone jest korzystanie ze środków ochrony roślin. Pogoda musi być bezwietrzna i bezdeszczowa. Nie może być też zbyt słonecznie i zbyt gorąco. Zaleca się stosowanie ich podczas pogody umiarkowanej, czyli bez wiatru i deszczu, z lekkim zachmurzeniem.

Co zrobić, jak już wykorzystasz środki ochrony roślin? BHP reguluje również tę kwestię. Nie powinno wyrzucać się pustego opakowania do śmietnika. Musi zostać ono we właściwy sposób zutylizowane, więc zabezpiecz je i oddaj do punktu, który się tym zajmuje. Podobnie należy uczynić z jednorazowymi elementami odzieży ochronnej. Pozostałe wyczyść lub wypierz. Zmień i wypierz też swoje ubranie oraz bieliznę, a także umyj się dokładnie. Pamiętaj o wypłukaniu ust i przemyciu oczu. Tylko zachowanie wszystkich środków ostrożności sprawi, że środki ochrony roślin rzeczywiście pozytywnie wpłyną na Twoją uprawę i nie stworzą zagrożenia dla Ciebie i otoczenia.