109,00 

BUKAT 500 SC
POJEMNOŚĆ: 1 L

PREPARAT GRZYBOBÓJCZY DO ZWALCZANIA WAŻNYCH CHORÓB W UPRAWACH ZBÓŻ OZIMYCH, RZEPAKU I JĘCZMIENIU JARYM

6 w magazynie

SKU: 013-2772 Kategoria:

Opis

Bukat 500 SC to fungicyd w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego oraz wyniszczającego, przeznaczony do ochrony przed chorobami grzybowymi.
Zawartość substancji czynnych:
tebukonazol (substancja z grupy triazoli) – 500 g/l (45,4%)
Korzyści:
doskonały tebukonazol do zwalczania ważnych chorób zbóż
szerokie spektrum zwalczania chorób
działa układowo
Bukat 500 SC dawkowanie – jak stosować środek?

Rzepak ozimy
Środek stosować według jednego z trzech podanych poniżej schematów stosowania.

Schemat 1 (dwa zabiegi – jesień i wiosna)
Czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza roślin krzyżowych.

pierwszy zabieg (jesień):
środek Bukat 500 SC należy stosować łącznie ze środkiem Porter 250EC/ Dafne 250 EC w następujących dawkach:
Bukat 500 SC 0,4 l/ha + Porter 250 EC/ Dafne 250 EC 0,3 l/ha

drugi zabieg (wiosna):
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania Bukat 500 SC 0,5 l/ha
Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać od fazy trzeciego liścia do fazy siódmego liścia (BBCH 13-17).
Drugi zabieg wykonać od fazy początku wydłużania pędu do fazy rozwojowej pąków kwiatowych – widoczne pojedyncze pąki kwiatowe (BBCH 30-55) lub od fazy początku kwitnienia do końcowej fazy kwitnienia (BBCH 61-68).
Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób.
Liczba zabiegów: 2

Schemat 2 (dwa zabiegi – jesień i wiosna)
Czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych (średni poziom zwalczania).

pierwszy zabieg (jesień):
Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: Bukat 500 SC 0,4 l/ha

drugi zabieg (wiosna):
Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: Bukat 500 SC 0,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób. Pierwszy zabieg wykonać jesienią od fazy pierwszego liścia do fazy ósmego liścia (BBCH 11-18). Drugi zabieg wykonać wiosną w fazie wzrostu pędu głównego od widocznego drugiego międzywęźla do fazy widocznych dziewięciu lub więcej międzywęźli (BBCH 32-39). Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób.
Liczba zabiegów: 2

Schemat 3 (jeden zabieg – wiosna)
Czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza roślin krzyżowych.

Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: Bukat 500 SC 0,5 l/ha Środek Bukat 500 SC do zwalczania ww. chorób można również stosować łącznie ze środkiem Porter 250 EC/ Dafne 250 EC w następujących w dawkach: Bukat 500 SC 0,25 l/ha + Porter 250 EC/ Dafne 250 EC 0,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób, wiosną, od fazy widocznego 1-ego międzywęźla do pojawienia się pąków kwiatowych (BBCH 31-51).
Liczba zabiegów: 1
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (1 zabieg jesienią i 1 zabieg wiosną).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Etykieta środka ochrony roślin Bukat 500 SC, załącznik do nr 2 decyzji MRiRW
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwaga: Zastosowanie środka Bukat 500 SC zapobiega nadmiernemu wyrastaniu roślin (ograniczenie wzrostu elongacyjnego pędu głównego) i przez to poprawia pokrój roślin rzepaku.

Pszenica ozima
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew.

Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Środek Bukat 500 SC do zwalczana ww. chorób można również stosować łącznie ze środkiem Porter 250 EC/ Dafne 250 EC lub środkiem Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC w następujących dawkach:
Bukat 500 SC 0,4 l/ha + Porter 250 EC/ Dafne 250 EC 250 EC 0,3 l/ha, Bukat 500 SC 0,25 l/ha + Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC 0,5 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy 3. kolanka do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 33-59). Środek stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie, w odstępie co 21 dni. W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy 3. kolanka do fazy początku grubienia pochwy liściowej (BBCH 33- 41), drugi natomiast od fazy widocznych pierwszych ości do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 49-59).

Uwaga: W przypadku łącznego stosowania środka Bukat 500 SC w wyżej wymienionych mieszaninach, zabieg wykonać najpóźniej do połowy fazy kłoszenia – 50% widocznego kwiatostanu (BBCH 55).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Pszenżyto ozime
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, septorioza liści.

Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Środek Bukat 500 SC do zwalczana ww. chorób można również stosować łącznie ze środkiem Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC w następujących dawkach:
Bukat 500 SC 0,25 l/ha + Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC 0,5 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy 4. kolanka (BBCH 34) do fazy po pełni kłoszenia, gdy odsłania się 70% kwiatostanu (BBCH 57). Środek stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie, w odstępie co 21 dni. W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy 4. kolanka (BBCH 34) do fazy początku grubienia pochwy liściowej (BBCH 41), drugi natomiast od fazy widocznych pierwszych ości (BBCH 49) do fazy po pełni kłoszenia, gdy odsłania się 70% kwiatostanu (BBCH 57).

Uwaga: W przypadku łącznego stosowania środka Bukat 500 SC w mieszaninie ze środkiem Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC, zabieg wykonać najpóźniej do połowy fazy kłoszenia – 50% widocznego kwiatostanu (BBCH 55).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Żyto ozime
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta.

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Środek Bukat 500 SC można również stosować łącznie ze środkiem Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC w następujących dawkach:
Bukat 500 SC 0,25 l/ha + Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC 0,5 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy 3. kolanka do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 33-59). Środek stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie, w odstępie co 21 dni. W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy 3. kolanka do fazy początku grubienia pochwy liściowej (BBCH 33-41), drugi natomiast od początku do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 51-59).

Uwaga: W przypadku łącznego stosowania środka Bukat 500 SC w mieszaninie środkiem Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC, zabieg wykonać najpóźniej do połowy fazy kłoszenia – 50% widocznego kwiatostanu (BBCH 55).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Jęczmień jary
mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia.

Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Środek Bukat 500 SC można również stosować łącznie ze środkiem Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC w następujących dawkach:
Bukat 500 SC 0,25 l/ha + Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC 0,5 l/ha. Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy 3. kolanka do fazy po pełni kłoszenia, gdy odsłania się 60% kwiatostanu (BBCH 33- 56). Środek stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie, w odstępie co 21 dni. W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy 3. kolanka do fazy początku grubienia pochwy liściowej (BBCH 33-41), drugi natomiast od fazy widocznych pierwszych ości do fazy po pełni kłoszenia, gdy odsłania się 60% kwiatostanu (BBCH 49-56).

Uwaga: W przypadku łącznego stosowania środka Bukat 500 SC w mieszaninie środkiem Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC, zabieg wykonać najpóźniej do połowy fazy kłoszenia – 40% widocznego kwiatostanu (BBCH 54).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Okres ważności: – 2 lata.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.).
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.